Uncategorized

Delegacioni i AKA-së po merr pjesë në Asamblenë e INQAAHE në Bukuresht

2024-06-10T09:58:05+02:00

Një delegacion i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) po merr pjesë në punimet e Asamblesë së Rrjetit Ndërkombëtar për Agjencitë e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (INQAAHE) dhe në Forumin 2024, që po mbahet në Bukuresht të Rumanisë. Tema e Forumit të sivjetmë është: Transformimi i shoqërisë: Përgjegjësia sociale përmes sigurimit të cilësisë së arsimit të lartë. Forumi 2024 synon të pajisë pjesëmarrësit me një kuptim holistik se si arsimi i lartë mund të formësojë një të ardhme më cilësore për individët dhe shoqërinë. Institucionet e arsimit të lartë janë më shumë se qendra të ekselencës akademike apo [...]

Delegacioni i AKA-së po merr pjesë në Asamblenë e INQAAHE në Bukuresht2024-06-10T09:58:05+02:00

Këshilli Shtetëror i Cilësisë shqyrtoi dhe vendosi për disa raporte të ekspertëve ndërkombëtarë

2024-05-22T11:06:18+02:00

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), mbajti më 20.05.2024 mbledhjen e 123-të me radhë në të cilën ka shqyrtuar disa raporte të ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit dhe ka marrë vendime lidhur me to. Në këtë mbledhje KSHC ka shqyrtuar disa ankesa dhe kërkesa të institucioneve të arsimit të lartë. Në këtë mbledhje KSHC është njoftuar nga administrata e AKA-së lidhur me mbarëvajtjen e procesit të akreditimit dhe monitorimit të institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë.

Këshilli Shtetëror i Cilësisë shqyrtoi dhe vendosi për disa raporte të ekspertëve ndërkombëtarë2024-05-22T11:06:18+02:00

AKA falënderon Agjencinë ADA për përkrahje në ngritjen e kapaciteteve teknike

2024-05-14T15:01:15+02:00

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), Naim Gashi, gjatë një pritje që i bëri në Prishtinë, Menaxherit të Programit të Agjencisë për Zhvillim të Austrisë (ADA), Miguel Alves De Morais Neto, e ka falënderuar për përkrahjen e vazhdueshme në ngritjen e kapaciteteve teknike dhe profesionale për AKA-në. Drejtori Gashi ka thënë se përkrahja teknike dhe financiare nga projektet e financuara nga ADA, siç janë HEI 25, Heras Plus dhe QAINT, kanë ndikuar në rritjen e kapaciteteve teknike dhe profesionale të AKA-së në funksion të ngritjes së cilësisë në arsimin e lartë. Drejtori i AKA-së përmendi projektin më [...]

AKA falënderon Agjencinë ADA për përkrahje në ngritjen e kapaciteteve teknike2024-05-14T15:01:15+02:00

AKA dhe THEQC diskutojnë mundësitë e bashkëpunimit

2024-05-02T12:51:16+02:00

Një delegacion i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) ka marrë pjesë në Konferencën ndërkombëtare të Këshillit të Turqisë për Cilësinë në Arsim e Lartë (THEQC) dhe ka zhvilluar takime me drejtues të agjencive homologe në Evropë. Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KSHC), profesoresha Hasnije Ilazi dhe drejtori i Përgjithshëm i AKA-së, Naim Gashi, janë takuar me Kryetarin e THEQC, Prof. Ümit Kocabiçak, me të cilin kanë diskutuar për nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet dy agjencive në funksion të ngritjes së cilësisë në arsimin e lartë. Në këtë konferencë kanë marrë pjesë edhe udhëheqës të Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë [...]

AKA dhe THEQC diskutojnë mundësitë e bashkëpunimit2024-05-02T12:51:16+02:00

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2024-05-02T10:23:39+02:00

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e reja të akreditimit. Në këtë mbledhje, KSHC i ka shqyrtuar komentet e pranuara gjatë diskutimit publik dhe ka vendosur lidhur me to. Manuali i akreditimit është rrjedhojë e standardeve të reja të akreditimit të miratuara më parë nga KSHC-ja, pas një procesi gjithëpërfshirës të të gjithë akrerëve të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës. Pas përkthimit zyrtar, Manuali i Akreditimit do të publikohet në ueb [...]

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit2024-05-02T10:23:39+02:00

KSHC shqyrtoi raportet e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit

2024-04-23T09:37:46+02:00

Në mbledhjen e 122-të me radhë, më 22.04.2024, Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), ka shqyrtuar dhe ka vendosur lidhur me disa raporte të ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit në nivel institucional dhe të programeve të studimit. Në këtë mbledhje, janë shqyrtuar ankesat dhe kërkesat e institucioneve të arsimit të lartë. Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka diskutuar edhe dinamikën e hartimit dhe miratimit të rregulloreve dhe procedurave të brendshme të Agjencisë, të cilat kanë për qëllim ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë.

KSHC shqyrtoi raportet e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit2024-04-23T09:37:46+02:00

Drejtori i AKA-së prezanton një hulumtim në Forumin e ENQA 2024 në Hanover

2024-04-19T17:25:50+02:00

Në vigjilje të Asamblesë së Përgjithshme të ENQA, në Forumin 2024, në Hanover të Gjermanisë, në tri panele të njëpasnjëshme, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Kosovës për Akreditim, Naim Gashi, ka prezantuar të gjeturat e projektit për “Rolin e agjencive të akreditimit në internacionalizimin e arsimit të lartë në Evropë”. Në këtë hulumtim kanë marrë pjesë përfaqësues të agjencive nga pesë shtete evropiane: Adriana Popoiu, ARACIS- Romania; Nataša Kramar, NAKVIS- Slovenia; Jasmine Rudolph, ACQUIN- Germany; Naim Gashi, KAA- Kosova; dhe  Sona Gewisslerova, SAAHE- Slovakia. Në emër të ekipit prej pesë shteteve drejtori Gashi ka prezantuar dhe më pas ka diskutuar [...]

Drejtori i AKA-së prezanton një hulumtim në Forumin e ENQA 2024 në Hanover2024-04-19T17:25:50+02:00

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

2024-04-08T14:27:25+02:00

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të një programi studimor (në të dyja nivelet, baçelor dhe master) në tri institucione publike dhe në tri private në Republikën e Kosovës. Në qendër të kësaj analizës është reflektuar ndërveprimi në mes standardeve të akreditimit të programeve të studimit që rregullojnë procesin e vlerësimit të programeve. Në kuadër të këtij aktiviteti, u bë analiza e raporteve të vetëvlerësimit të institucioneve të arsimit të lartë dhe atyre [...]

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve2024-04-08T14:27:25+02:00

Njoftim për diskutim publik për Manualin e Akreditimit

2024-03-29T15:35:38+02:00

Pas aprovimit nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC), Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) më 29.03.2024 i ka ftuar të gjithë akterët e arsimit të lartë që të japin komentet e tyre lidhur me draftin e Manualit për Akreditim, i cili buron nga Standardet e reja të Akreditimit të miratuara vitin e kaluar. Dokumenti është në diskutim publik për 15 ditë. Të gjitha komentet mund të dërgohen në emailin arianit.m.krasniqi@rks-gov.net. Shkarko draftin e manualit   

Njoftim për diskutim publik për Manualin e Akreditimit2024-03-29T15:35:38+02:00

Këshilli Shtetëror i Cilësisë organizoi punëtorinë për rishikimin e Manualit të akreditimit

2024-03-27T12:16:40+02:00

Këshilli Shtetëror të Cilësisë dhe stafi i Agjencisë së Kosovës për Akreditim më datë 25 dhe 26 mars 2024 e kanë organizuar punëtorinë në të cilën kanë shqyrtuar draftin e ri të Manualit të akreditimit. Rishikimi i Manualit ekzistues vjen si rezultat i aprovimit të standardeve të rishikuara të akreditimit në vitin e kaluar. Drafti i ri i Manualit të akreditimit do të dërgohet për diskutim publik, pas të cilit KShC do të aprovojë versioni përfundimtar të dokumentit. Me iniciativë të KShC-së, në ditën e parë punëtoria është mbajtur në Universitetin e Gjakovës “Fehmi Agani”. Në të njëjtën ditë anëtarët e [...]

Këshilli Shtetëror i Cilësisë organizoi punëtorinë për rishikimin e Manualit të akreditimit2024-03-27T12:16:40+02:00
Go to Top