Uncategorized

Drejtori i AKA-së prezanton një hulumtim në Forumin e ENQA 2024 në Hanover

2024-04-19T17:25:50+02:00

Në vigjilje të Asamblesë së Përgjithshme të ENQA, në Forumin 2024, në Hanover të Gjermanisë, në tri panele të njëpasnjëshme, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Kosovës për Akreditim, Naim Gashi, ka prezantuar të gjeturat e projektit për “Rolin e agjencive të akreditimit në internacionalizimin e arsimit të lartë në Evropë”. Në këtë hulumtim kanë marrë pjesë përfaqësues të agjencive nga pesë shtete evropiane: Adriana Popoiu, ARACIS- Romania; Nataša Kramar, NAKVIS- Slovenia; Jasmine Rudolph, ACQUIN- Germany; Naim Gashi, KAA- Kosova; dhe  Sona Gewisslerova, SAAHE- Slovakia. Në emër të ekipit prej pesë shteteve drejtori Gashi ka prezantuar dhe më pas ka diskutuar [...]

Drejtori i AKA-së prezanton një hulumtim në Forumin e ENQA 2024 në Hanover2024-04-19T17:25:50+02:00

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

2024-04-08T14:27:25+02:00

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të një programi studimor (në të dyja nivelet, baçelor dhe master) në tri institucione publike dhe në tri private në Republikën e Kosovës. Në qendër të kësaj analizës është reflektuar ndërveprimi në mes standardeve të akreditimit të programeve të studimit që rregullojnë procesin e vlerësimit të programeve. Në kuadër të këtij aktiviteti, u bë analiza e raporteve të vetëvlerësimit të institucioneve të arsimit të lartë dhe atyre [...]

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve2024-04-08T14:27:25+02:00

Njoftim për diskutim publik për Manualin e Akreditimit

2024-03-29T15:35:38+02:00

Pas aprovimit nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC), Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) më 29.03.2024 i ka ftuar të gjithë akterët e arsimit të lartë që të japin komentet e tyre lidhur me draftin e Manualit për Akreditim, i cili buron nga Standardet e reja të Akreditimit të miratuara vitin e kaluar. Dokumenti është në diskutim publik për 15 ditë. Të gjitha komentet mund të dërgohen në emailin arianit.m.krasniqi@rks-gov.net. Shkarko draftin e manualit   

Njoftim për diskutim publik për Manualin e Akreditimit2024-03-29T15:35:38+02:00

Këshilli Shtetëror i Cilësisë organizoi punëtorinë për rishikimin e Manualit të akreditimit

2024-03-27T12:16:40+02:00

Këshilli Shtetëror të Cilësisë dhe stafi i Agjencisë së Kosovës për Akreditim më datë 25 dhe 26 mars 2024 e kanë organizuar punëtorinë në të cilën kanë shqyrtuar draftin e ri të Manualit të akreditimit. Rishikimi i Manualit ekzistues vjen si rezultat i aprovimit të standardeve të rishikuara të akreditimit në vitin e kaluar. Drafti i ri i Manualit të akreditimit do të dërgohet për diskutim publik, pas të cilit KShC do të aprovojë versioni përfundimtar të dokumentit. Me iniciativë të KShC-së, në ditën e parë punëtoria është mbajtur në Universitetin e Gjakovës “Fehmi Agani”. Në të njëjtën ditë anëtarët e [...]

Këshilli Shtetëror i Cilësisë organizoi punëtorinë për rishikimin e Manualit të akreditimit2024-03-27T12:16:40+02:00

Këshilli Shtetëror i Cilësisë mbajti mbledhjen e 121-të

2024-03-11T15:37:22+02:00

Këshillit Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), më 06.03.2024 mbajti mbledhjen e 121-të, në të cilën ka vendosur që më datë 24.09.2024 të mbahet në Prishtinë Konferenca e dytë ndërkombëtare e AKA-së që trajton tema të ngritjes së cilësisë në arsimin e lartë. Koordinator i kësaj konference nga KShC-ja është caktuar profesoresha Maja Martinovic, ndërsa nga administrata e AKA-së, z. Milot Hasanxhekaj. Në këtë mbledhje, KShC ka shqyrtuar kërkesat dhe ankesat e institucioneve të arsimit të lartë dhe ka marrë vendime përkitazi me to. Në këtë mbledhje KShC ka pranuar edhe disa njoftime me institucionet e [...]

Këshilli Shtetëror i Cilësisë mbajti mbledhjen e 121-të2024-03-11T15:37:22+02:00

Kosova dhe Finlanda diskutojnë bashkëpunimin në fushën e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë

2024-03-11T14:32:01+02:00

Një delegacion i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (KAA), në datat 6, 7 dhe 8 mars 2024, vizitoi institucionet dhe palët e përfshira në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Helsinki dhe Tampere të Finlandës. Qëllimi kryesor ishte marrja e përvojave për praktikave të mira të sigurimit të cilësisë. Finlanda ka tradita dekadash në avancimin e cilësisë në universitetet e kërkimeve dhe universitetet e shkencave të aplikuar përmes auditimit dhe një gamë të ndryshme të qasjeve të vlerësimit. FINEEC, e cila është agjencia homologe finlandeze e AKA-së, ishte nikoqire kryesore e vizitës së studimit. Kryetarja e Këshillit Shtetëror të [...]

Kosova dhe Finlanda diskutojnë bashkëpunimin në fushën e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë2024-03-11T14:32:01+02:00

KSHC miratoi Rregulloren për ekspertët e jashtëm

2024-02-15T12:28:41+02:00

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), më 6 dhe 7 shkurt 2024 ka mbajtur mbledhjen e 120 me radhë, në të cilën e ka miratuar Rregulloren për ekspertët ndërkombëtarë të akreditimit. Në pajtim me Ligjin për AKA-në, ky akt nënligjor e rregullon procesin e punës së ekspertëve ndërkombëtarë, duke filluar nga shpallja e thirrjes, seleksionimi, pagesat, angazhimi, raportimi, llogaridhënia, shmangie e konfliktit të interesit, konfidencialiteti etj. Në këtë mbledhje, KShC ka vazhduar procesin e shqyrtimit të aplikacioneve për akreditim të programeve të studimit. Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka diskutuar edhe disa pika tjera të rendit [...]

KSHC miratoi Rregulloren për ekspertët e jashtëm2024-02-15T12:28:41+02:00

AKA dhe Konferenca e Rektorëve diskutuan për avancimin e cilësisë në arsimin e lartë

2024-02-05T19:21:44+02:00

Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC) e Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), profesoresha Hasnije Ilazi, anëtari i KShC-së Gëzim Tosuni dhe drejtori i AKA-së, Naim Gashi kanë zhvilluar një takim me Konferencën e Rektorëve të universiteteve publike në Kosovë, me të cilët kanë diskutuar për avancimin e proceseve të vlerësimit të jashtëm që ndikojnë në ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë. Kryetarja Ilazi ka thënë në takim se partneriteti i AKA-së me institucionet e arsimit të lartë, zbatimi i politikave dhe standardeve evropiane të cilësisë, po jep efekte pozitive në ngritjen e cilësisë në programet e studimit. Ajo [...]

AKA dhe Konferenca e Rektorëve diskutuan për avancimin e cilësisë në arsimin e lartë2024-02-05T19:21:44+02:00

Hyri në fuqi organogrami i ri i AKA-së dhe Rregullorja për Sistematizimin e Vendeve të Punës

2024-01-24T09:56:50+02:00

Pas marrjes së aprovimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Financave dhe Transfereve, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), Naim Gashi, e ka nënshkruar më 23.01.2024, Rregulloren për Sistematizimin e Vendeve të Punës në AKA dhe organogramin e ri. Drejtori Gashi e ka falënderuar Ministren e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI), znj. Arbërie Nagavci, për përkrahje gjatë gjithë këtij procesi, i cili garanton pavarësi operacionale dhe financiare të AKA-së. Me këtë rregullore dhe organogramin e ri, AKA do të ketë një strukturë profesionale organizative, në harmoni të plotë me Standardet dhe Udhëzuesit Evropianë [...]

Hyri në fuqi organogrami i ri i AKA-së dhe Rregullorja për Sistematizimin e Vendeve të Punës2024-01-24T09:56:50+02:00

Komisioni i Ankesave i AKA-së miratoi Rregulloren në harmoni me ligjin e ri

2024-01-16T21:37:40+02:00

Komisioni i Ankesave i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), në mbledhjen e mbajtur më 5 janar 2024, e ka miratuar Rregulloren e punës e cila është në harmoni me Ligjin e ri të AKA-së. Kryetari i Komisionit të Ankesave, profesori Ibish Mazreku, ka thënë se bazuar në Ligjin e AKA-së janë qartësua kompetencat, puna dhe fushë veprimtaria e Komisionit dhe kjo do të ndikojë pozitivisht në trajtimin e të gjitha ankesave. Profesori Mazreku ka thënë se për aprovimin e Rregullores për Komisionin e Ankesave janë zbatuar të gjitha procedurat e legjislacionit të Republikës së Kosovës në fuqi. Komisioni i ankesave [...]

Komisioni i Ankesave i AKA-së miratoi Rregulloren në harmoni me ligjin e ri2024-01-16T21:37:40+02:00
Go to Top