Uncategorized

AKA dhe Ambasada e Italisë bisedojnë për mundësinë e hapjes së programeve në gjuhën italiane

2023-03-17T12:26:44+02:00

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), Naim Gashi, ka pritur në takim Ambasadorin e Italisë në Kosovë, z. Antonello De Riu, me të cilin kanë biseduar për mundësinë e hapjes së programeve të studimit në gjuhën italiane në institucionet e arsimit të lartë në Kosovë. Drejtori Gashi ka shprehur gatishmërinë e institucionit që drejton për të ofruar ndihmë profesionale në fushën e akreditimit për të shikuar mundësinë e hapjes së programeve të studimit në gjuhën italiane në Kosovë. Ambasadori De Riu ka thënë se Italia inkurajon bashkëpunimin në fushën e arsimit me Kosovën. Ambasadori De Riu dhe [...]

AKA dhe Ambasada e Italisë bisedojnë për mundësinë e hapjes së programeve në gjuhën italiane2023-03-17T12:26:44+02:00

Agjencia e Akreditimit pjesë e konferencës së ENQA-EQAR për cilësinë në arsimin e lartë

2023-03-16T11:27:25+02:00

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) ka qenë pjese e konferencës së organizuar në Bruksel nga Asociacioni Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) dhe Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (EQAR), në të cilin është diskutuar për bashkëpunimin në nivel evropian me gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë. Delegacioni i AKA-së përbëhej nga Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC), profesoresha Hasnije Ilazi, Naim Gashi- Drejtor i Përgjithshëm i AKA-së dhe Arrita Gola, këshilltare e Ministres së MAShTI. Drejtuesit e AKA-së kanë zhvilluar takime të veçanta [...]

Agjencia e Akreditimit pjesë e konferencës së ENQA-EQAR për cilësinë në arsimin e lartë2023-03-16T11:27:25+02:00

Naim Gashi rizgjidhet Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Akreditimit

2023-03-09T14:04:37+02:00

Qeveria e Kosovës, në mbledhjen e drejtuar nga Kryeministri Albin Kurti, e ka rizgjedhur Naim Gashin, për një mandat të dytë katërvjeçar në pozitën e Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA). Vendimi i Qeverisë erdhi me propozimin e ministres së MASHTI-t, Arbërie Nagavci, e cila kishte vlerësuar me performacë pozitive z. Gashi, në mandatin e tij të parë. Propozimin në mbledhjen e Qeverisë, e ka bërë Zëvendësministrja e MASHTI-t, Edona Maloku Bërdyna. “Gjatë tri viteve të mandatit të tij, z. Gashi kishte një performancë shumë të mirë në drejtimin e AKA. Ndonëse e filloj punën në kohë [...]

Naim Gashi rizgjidhet Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Akreditimit2023-03-09T14:04:37+02:00

AKA nisi procesin e akreditimit me prezencë fizike të ekspertëve ndërkombëtarë

2023-02-09T16:04:07+02:00

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) ka nisur procesin e akreditimit për vitin 2023, i cili po zhvillohet me prezencë fizike të ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit. Fillimisht ekspertët ndërkombëtarë po zhvillojnë procesin e vlerësimit në nivel institucional, për të vazhduar pastaj me procesin e akreditimit në nivel të programeve të studimit. Në ditën e parë të këtij procesi, është vlerësuar Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, për të vazhduar me institucionet e tjera të arsimit të lartë.

AKA nisi procesin e akreditimit me prezencë fizike të ekspertëve ndërkombëtarë2023-02-09T16:04:07+02:00

KSHC i ka shqyrtuar aplikacionet e institucioneve të arsimit të lartë

2023-01-20T17:15:02+02:00

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), në mbledhjen e 108-të, e cila ka zgjatur tri ditë, i ka shqyrtuar aplikacionet e institucioneve të arsimit të lartë për akreditim institucional, akreditim dhe riakreditim të programeve të studimit. Institucionet e arsimit të lartë janë njoftuar me shkrim nga AKA-ja për vendimet e Këshillit. Në këtë mbledhje, KShC ka miratuar edhe listën e ekspertëve ndërkombëtarë që do të marrin pjesë në procesin e akreditimit. KShC ka miratuar edhe Planin e Aktiviteteve për vitin 2023, i cili buron nga Plani Strategjik i AKA-së. Në këtë mbledhje janë shqyrtuar të [...]

KSHC i ka shqyrtuar aplikacionet e institucioneve të arsimit të lartë2023-01-20T17:15:02+02:00

KShC dhe AKA vizitojnë AQ Austria

2022-12-15T19:10:19+02:00

Duke filluar nga e mërkura, më 14 dhjetor 2022, anëtarët e KShC-së dhe anëtarët e stafit të AKA-së po vizitojnë AQ Austria për një vizitë treditore si pjesë e projektit të binjakëzimit ndërmjet dy agjencive. Projekti financohet nga ADA si pjesë e Projektit HERAS+. Gjatë vizitës, praktikat dhe përvojat më të mira do të ndahen midis anëtarëve të agjencivë homologe, dhe AQ Austria po ndan gjithashtu shumë informacion në lidhje me përputhjen e tyre me standardet ESG 2015 dhe mësimet e nxjerra gjatë vititeve të kaluara.

KShC dhe AKA vizitojnë AQ Austria2022-12-15T19:10:19+02:00

Me iniciativën e saj, AKA bëhet anëtare e Rrjetit Global të Integritetit Akademik (GAIN)

2022-12-05T14:13:07+02:00

Sot, më 5 dhjetor 2022, AKA mori pjesë në takimin inaugurues të Rrjetit Global të Integritetit Akademik. AKA u përfaqësua nga z. Flamur Abazaj, ku rrjeti mbajti takimin e parë, dhe u prezantuan të gjithë anëtarët e synuar të rrjetit dhe dhanë komente për një sërë temash të prezantuara nga kryesuesit e rrjetit. Rrjeti Global i Integritetit Akademik është një konsorcium agjencish për cilësinë dhe integritetin e arsimit në mbarë botën që bashkojnë forcat për të luftuar rritjen e shërbimeve tregtare të mashtrimit akademik që synojnë studentët, dhe ai mbështetet nga një sërë organesh të rëndësishme ndërkombëtare arsimore, si ENQA, Rrjeti [...]

Me iniciativën e saj, AKA bëhet anëtare e Rrjetit Global të Integritetit Akademik (GAIN)2022-12-05T14:13:07+02:00

Këshilli Shtetëror i Cilësisë aprovoi listat e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit

2022-11-25T18:22:42+02:00

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen e mbajtur më 24.11.2022, ka shqyrtuar dhe miratuar listën e ekspertëve ndërkombëtarë, të cilët do të marrin pjesë në procesin e akreditimit të programeve të studimit gjatë vitit të ardhshëm. Në këtë listë janë aprovuar ekspertë eminentë të fushave të ndryshme të studimit. KShC në mbledhjen e radhës ia ka bërë një analizë aktiviteteve të Planit Strategjik dhe janë dhënë udhëzime për planin e aktiviteteve të vitit të ardhshëm. Këshilli është njoftuar me procesin e verifikimit të bartësve të programeve akademike dhe procesin e monitorimit. Në këtë [...]

Këshilli Shtetëror i Cilësisë aprovoi listat e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit2022-11-25T18:22:42+02:00

AKA prezanton në takimin dymujor të CEENQA

2022-11-16T16:40:10+02:00

Në takimin dymujor të CEENQA të mbajtur më 16.11.2022, Zyrtari i Lartë për Monitorim dhe Vlerësim i AKA-së, Flamur Abazaj, mori pjesë dhe prezantoi Agjencinë e Kosovës për Akreditim dhe punën e saj në vitin 2022. Në takim edhe agjencitë tjera homologe evropiane prezantuan punën e tyre, dhe u ndanë praktikat dhe mësimet e nxjerra. AKA është anëtare e plotë e CEENQA (Rrjeti i Agjencive të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë të Evropës Qendrore dhe Lindore)

AKA prezanton në takimin dymujor të CEENQA2022-11-16T16:40:10+02:00
Go to Top