Uncategorized

KSHC ka shqyrtuar raportet e ekspertëve ndërkombëtarë; hapet rruga për shpalljen e konkurseve

2022-07-01T10:39:43+02:00

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), në mbledhjen e 101-të, të mbajtur më 30.06.2022, ka shqyrtuar dhe aprovuar raportet e ekspertëve ndërkombëtarë, duke krijuar mundësinë për shpalljen e konkurseve për pranimin e studentëve në të gjitha programet e akredituara. Edhe përkundër volumit të madh të punëve dhe me staf të limituar, AKA ka arritur që me kohë t'i vlerësojë programet që kanë qenë në proces të akreditimit. AKA ju bën thirrje të gjithë studentëve që para se të vendosin për të aplikuar në ndonjë program të të gjitha IAL-ve në Kosovë, të vizitojnë ueb faqen [...]

KSHC ka shqyrtuar raportet e ekspertëve ndërkombëtarë; hapet rruga për shpalljen e konkurseve2022-07-01T10:39:43+02:00

Thirrje për aplikim për anëtarë të Komisionit të Ankesave në AKA

2022-06-27T09:33:01+02:00

Për përzgjedhjen e tre (3) anëtarëve të Komisionit të Ankesave në Agjencinë e Kosovës për Akreditim  Një (1) anëtari të rregullt dhe  Dy (2) anëtarëve rezervë • Kriteret për aplikim: Anëtarët e Komisionit të Ankesave duhet të kenë gradën shkencore doktor i shkencave dhe të kenë thirrjen akademike të paktën Prof. Asoc. • Përzgjedhja dhe emërimi: Anëtarët e Komisionit të ankesave përzgjedhen nga Komisioni i emëruar prej Ministres së MASHTI-it dhe kanë mandat dyvjeçarë, me mundësi të rizgjedhjes edhe për një mandat. • Kompensimi: Për punën e tyre anëtarët kompensohen sipas nenit 22 paragrafi 14 i Udhëzimit Administrativ (MASHT) [...]

Thirrje për aplikim për anëtarë të Komisionit të Ankesave në AKA2022-06-27T09:33:01+02:00

AKA mbajti dëgjimin publik për draftin e dokumentit “Kosovo Subject Area Code”

2022-06-13T14:58:05+02:00

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) ka mbajtur më 13.06.2022 dëgjimin publik lidhur me draftin e dokumentit "Kosovo Subject Area Code". Ky dokument do t’u mundësojë institucioneve të arsimit të lartë që të identifikojnë dhe të përshtatin stafin akademik me programin e studimit në të cilin ata do të jenë bartës. Në fillim të takimit, Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, profesoresha Hasnije Ilazi, ka thënë se Agjencia e Kosovës për Akreditim tashmë ka hartuar një dokument i cili bazohet në praktikat ndërkombëtare dhe evropiane, mirëpo merr parasysh edhe nevojat e kontekstit vendor. Ajo ka shtuar se me këtë dokument përjashtohet [...]

AKA mbajti dëgjimin publik për draftin e dokumentit “Kosovo Subject Area Code”2022-06-13T14:58:05+02:00

Delegacioni i AKA-së pjesë e eventit të ENQA-s për cilësinë në arsimin e lartë

2022-06-03T14:44:22+02:00

Një delegacion i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), për dy ditë me radhë ka marrë pjesë në një ngjarje të organizuar nga Asociacioni Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA), në Këln të Gjermanisë, ku është diskutuar për procesin e vlerësimit të jashtëm për anëtarësim në ENQA. Delegacioni i AKA-së, i vetmi nga rajoni i Ballkanit, përbëhej nga Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC), profesoresha Hasnije Ilazi, Drejtori i Agjencisë Naim Gashi si dhe zyrtari i lartë, Arianit Krasniqi. Qëllimi i këtij organizimi, ku kanë marrë pjesë 29 shtete të Evropës, ka qenë përgatitja e agjencive [...]

Delegacioni i AKA-së pjesë e eventit të ENQA-s për cilësinë në arsimin e lartë2022-06-03T14:44:22+02:00

AKA prezanton Udhëzuesin për Rritjen e Përfshirjes së Studentëve në Proceset e Cilësisë në Arsimin e Lartë në Kosovë

2022-06-02T12:54:35+02:00

Me financimin dhe mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Kosovë, Agjencia e Kosovës për Akreditim organizoi eventin për të prezantuar Udhëzuesin për Përfshirje të Studentëve në kuadër të projektit “Rritja e Përfshirjes së Studentëve në Procedurat e Sigurimit të Cilësisë në arsimin e lartë”. Qëllimi i këtyre ngjarjeve informative ishte shpalosja e Udhëzuesit para përfaqësuesve të institucioneve të arsimit të lartë si dhe para përfaqësuesve të organizatave studentore të të gjitha institucioneve publike dhe private të arsimit të lartë në Kosovë. Brenda dy ditëve, ekspertja ndërkombëtare e projektit znj. Anca Prisacariu prezantoi parimet si dhe mënyrat se si mund të rritet pjesëmarrja [...]

AKA prezanton Udhëzuesin për Rritjen e Përfshirjes së Studentëve në Proceset e Cilësisë në Arsimin e Lartë në Kosovë2022-06-02T12:54:35+02:00

Agjencia e Akreditimit nisi procesin e monitorimit të institucioneve të arsimit të lartë

2022-05-27T20:34:22+02:00

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) ka nisur procesin e monitorimit të institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës, duke përmbushur kështu një rekomandim të rëndësishëm të Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA). Procesi i monitorimit të institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të tyre akademike, është edhe një nga rekomandimet e Komisionit Evropian në fushën e arsimit në Kosovë, në kuadër të Procesit të Stabilizim Asociimit. Ekipi i Agjencisë së Akreditimit, konform Metodologjisë së Monitorimit dhe Procedurave Pasakredituese, në fillim të procesit të monitorimit, ka monitoruar oraret e ligjëratave dhe ushtrimeve, si [...]

Agjencia e Akreditimit nisi procesin e monitorimit të institucioneve të arsimit të lartë2022-05-27T20:34:22+02:00

Kosova dhe Maqedonia e Veriut bashkëpunojnë për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë

2022-05-27T09:43:02+02:00

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) dhe Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) në Maqedoninë e Veriut, kanë nënshkruar në Shkup, Memorandum bashkëpunimi i cili parasheh bashkëpunimin ndërshtetëror në ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë. Nga ana e Kosovës marrëveshja është nënshkruar nga drejtori i AKA-së, Naim Gashi, ndërsa nga Maqedonia e Veriut marrëveshja është nënshkruar nga drejtori i ASCAL-it, Agim Rushiti. Marrëveshja është nënshkruar gjatë një vizite në agjencinë homologe të Maqedonisë së Veriut, nga një delegacion i kryesuar nga Kryetarja e Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC), profesoresha Hasnije Ilazi. Pjesë e delegacionit ishte edhe [...]

Kosova dhe Maqedonia e Veriut bashkëpunojnë për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë2022-05-27T09:43:02+02:00

Agjencia e Akreditimit po zbaton projektin e përfshirjes së studentëve në proceset e sigurimit të cilësisë

2022-05-24T15:01:23+02:00

Në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë (EHEA), studentët njihen si akterët kyç të cilët duhet të marrin pjesë në formësimin e arsimimit të tyre dhe përvojës së tyre mësimore. Deklarata e Pragës e nënshkruar nga të gjithë ministrat e arsimit të EHEA përcakton se studentët duhet të konsiderohen anëtarë të barabartë të komunitetit akademik të arsimit të lartë. Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) është e përkushtuar që të mbështesë fuqizimin e rolit të studentëve në arsimin e lartë të Republikës së Kosovës. Për këtë qëllim, AKA ka hartuar një udhëzues i cili bazohet në një sërë parimesh evropiane të [...]

Agjencia e Akreditimit po zbaton projektin e përfshirjes së studentëve në proceset e sigurimit të cilësisë2022-05-24T15:01:23+02:00

Këshilli Shtetëror i Cilësisë i shqyrtoi dhe vendosi për disa raporte të ekspertëve ndërkombëtarë

2022-05-23T14:02:54+02:00

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), ka përfunduar më 23.05.2022 mbledhjen e 99-të, e cila kishte filluar 13.05.2022, në të cilën janë shqyrtuar dhe është vendosur për raportet e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit në nivel institucional dhe të disa programeve akademike. Me pjesëmarrjen e të gjithë anëtarëve, KShC ka shqyrtuar të gjitha kërkesat dhe ankesat e institucioneve të arsimit të lartë. Në mbledhjen e sotme KShC ka vendosur që standardi i “stafit akademik” dhe ai i “infrastrukturës” të jetë obligativ për tu akredituar një institucion i arsimit të lartë ose një program akademik, duke filluar [...]

Këshilli Shtetëror i Cilësisë i shqyrtoi dhe vendosi për disa raporte të ekspertëve ndërkombëtarë2022-05-23T14:02:54+02:00

Udhëzues për angazhimin e studentëve në proceset e sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm të cilësisë në Arsimin e Lartë në Kosovë

2022-05-18T15:07:31+02:00

AKA në kuader të projektit “Rritja e përfshirjes së studentëve në proceset e sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm të cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë” të financuar nga Ambasada e Amerikës në Kosovë, ka hartuar Udhëzuesin i cili ka për qëllim të ofrojë udhëzime se si studentët mund të kontribuojnë në rritjen e cilësisë së institucioneve të arsimit të lartë dhe në përmirësimin e kushteve të tyre të studimit. Udhëzuesi duhet të përdoret nga të gjithë akterët e arsimit të lartë në Kosovë si pikë referimi gjatë përcaktimit të legjislacionit të arsimit të lartë, dispozitave të akreditimit dhe rregulloreve [...]

Udhëzues për angazhimin e studentëve në proceset e sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm të cilësisë në Arsimin e Lartë në Kosovë2022-05-18T15:07:31+02:00
Go to Top